VIETRI Lastra Melamine

VIETRI Lastra Melamine White Dinner Plate
VIETRI Lastra Melamine White Stacking Cereal Bowl
VIETRI Lastra Melamine White Salad Plate
VIETRI Lastra Melamine White Condiment Bowl
VIETRI Lastra Melamine White Large Stacking Serving Bowl
VIETRI Lastra Melamine White Rectangular Platter
VIETRI Lastra Melamine White Oval Platter
VIETRI Lastra Melamine White Chip and Dip
VIETRI Melamine Lastra Square Platter
VIETRI Lastra White Melamine 4-Piece Serveware Set
VIETRI Lastra Melamine White Three-Part Server
VIETRI Lastra Melamine White Napkin Holder
VIETRI Lastra Melamine White Shallow Bowl
VIETRI Lastra Melamine White Pitcher
VIETRI Melamine Lastra White Three-Piece Place Setting
VIETRI Lastra Melamine White Cocktail Napkin Holder
VIETRI Lastra Melamine White Guest Towel Holder
VIETRI Lastra Melamine White Pasta Bowl